Info Medisch Huis: Vraag en antwoord.

Forfaitair systeem, wat is dat?

Het medisch huis, het ziekenfonds en de patiënt gaan een contract met elkaar aan. Hierna ontvangt het medisch huis maandelijks voor elke patiënt een ‘forfait’ of een vast bedrag van je ziekenfonds. Dit betekent dat als je je inschrijft je niet meer moet betalen voor raadplegingen en huisbezoeken door onze artsen of verpleegkundigen. Ook thuisverpleegkundige zorg is gratis.

Enige voorwaarde is dat je bent aangesloten bij een ziekenfonds.

Waarom stappen we over naar dit betalingssysteem?

We zijn ervan overtuigd dat ons team van artsen, verpleegkundigen en onthaalmedewerkers onze patiënten beter kunnen verzorgen en behandelen in het forfaitaire betalingssysteem. Het geeft ons de kans om maximaal in te zetten op preventie en gezondheidsbevordering.

Indien je na een ziekenhuisopname of op vraag van een arts verpleegkundige zorgen in het medisch huis of thuis nodig hebt zal het medisch huis dit voor je regelen. Dit is gratis.

Wat zijn de voordelen van dit systeem voor jou?

Je betaalt niets meer voor een raadpleging of huisbezoek door een huisarts of verpleegkundige. Ook de thuisverpleegkundige zorg is volledig gratis.

Hoe wordt het medisch huis dan betaald?

Het medisch huis krijgt rechtstreeks van je ziekenfonds een vast bedrag per maand voor elke ingeschreven patiënt, ongeacht het aantal keer dan je beroep doet op medische zorgen. Dit bedrag komt overeen met wat het ziekenfonds gemiddeld maandelijks terugbetaalt aan patiënten voor de zorgverlening door huisartsen en (thuis)verpleegkundigen.

Zijn er nadelen aan het forfaitaire systeem?

Door in te schrijven engageer je je om steeds ons medisch huis te contacteren wanneer je een huisarts of (thuis)verpleegkundige nodig hebt. Wanneer je een huisarts of verpleegkundige consulteert die niet verbonden is aan ons medisch huis moet je dit zelf betalen zonder tussenkomst van het ziekenfonds. Heb je een dringend medisch probleem buiten onze openingsuren of bevind je je ver weg? Dan kan je een andere huisarts (van wacht) raadplegen en dan zal het medisch huis je het terugbetalingstarief terugbetalen.

Zijn er kosten verbonden aan het inschrijven in het forfaitaire systeem?

Neen, dit is kosteloos. Je moet enkel in orde zijn met je ziekenfondsbijdrage. Je ziekenfondsbijdrage blijft hetzelfde als voordien.

Hoe schrijf ik mij in?

Elke patiënt dient zich in te schrijven via een inschrijvingsformulier op papier. Deze papieren kan je verkrijgen via je zorgverlener of ons onthaal nadat werd bevestigd dat je je mag inschrijven. Je bezorgt het ons terug tijdens je volgende consultatie of via het onthaal. Vanaf de maand na je inschrijving betaal je niets meer voor een consultatie, huisbezoek of (thuis)verpleegkundige zorg.

Wordt mijn ziekenfonds duurder als ik kies voor inschrijving in de forfait?

Neen, jouw bijdrage blijft hetzelfde. Er verandert niets. Het ziekenfonds blijft tussenkomen in terugbetaling voor specialisten, apotheekkosten, tandarts of andere voordelen.

Kan ik mij uitschrijven uit het forfaitair systeem?

Je kan je steeds gratis terug uitschrijven door het invullen van een uitschrijfformulier. Je bezorgt het ons terug tijdens een consultatie of geeft het af aan het onthaal. De uitschrijving is administratief in orde vanaf de maand daaropvolgend.

Wat als ik ’s avonds, ’s nachts of in het weekend een arts nodig heb?

Indien je hulp nodig hebt buiten onze openingsuren doe je een beroep op een arts van wacht of ga je naar de wachtpost. Het medisch huis betaalt het terugbetalingstarief terug, uitgezonderd het remgeld.

Wat als ik ziek ben op vakantie of op verre afstand van het medisch huis?

Wanneer je je België bevindt en niet in de mogelijkheid bent om ons medisch huis te raadplegen betalen wij de consultatie of het huisbezoek terug, zonder remgeld. Je betaalt deze dus wel zelf bij de arts die je raadpleegt en je bezorgt nadien het getuigschrift en je rekeningnummer aan ons.

In het buitenland regel je de terugbetaling zelf met het ziekenfonds of reisverzekering.

Wat als ik in het ziekenhuis op consultatie ga?

Je blijft vrij om te kiezen welke specialist je raadpleegt. Hiervoor blijft de gekende terugbetaling van het ziekenfonds gelden. Opgelet, Kaai 142 is geen erkende spoeddienst maar werkt met algemene artsen en huisartsen. Binnen onze openingsuren dien je je voor deze zorgen dus tot onze praktijk te richten.

Mag ik nog zelf kiezen naar welke kinesist of psycholoog ik ga?

Je mag zelf kiezen naar welke kinesist of psycholoog je gaat. In het forfait is enkel de huisartsgeneeskundige verzorging en de verpleegkundige verzorging (buiten het ziekenhuis) opgenomen. Voor kinesisten en psychologen zal er dus niets veranderen.