HPV

Vaccinatie tegen HPV

 

Waarom deze vaccinatie?

Het humaan papillomavirus is een virus dat veel voorkomt en waarvan er meer dan 150 types bestaan. Een klein aantal types kan op lange termijn kankers veroorzaken. Het gaat hierbij vooral om baarmoederhalskanker, maar ook andere anogenitale kankers en sommige keelkankers.

Voorwaarden:

In Vlaanderen kunnen jongeren op 3 manieren gevaccineerd worden:

  • Sinds schooljaar 2019-2020 : Gratis van 12 tot en met 13 jaar op school via het CLB. Er is geen inhaalvaccin voorzien, indien je deze vaccinatie toen niet hebt ontvangen dien je dit zelf op te nemen via je huisarts.
  • Gedeeltelijk terugbetaald via de huisarts van 12 tot en met 18 jaar. Je betaalt dan 12,80 euro per spuit.
  • Vanaf 19 jaar is er geen terugbetaling voorzien, je betaalt dan 131,28 euro per spuit. Sommige mutualiteiten voorzien jaarlijkse tegemoetkoming voor vaccinatie die hierbij kan ondersteunen.

Ik wil mij laten vaccineren!

  • Indien je geen vaccinatie hebt gekregen via het CLB: Mail naar [email protected] dat je een voorschrift wenst voor het HPV vaccin met vermelding van naam en geboortedatum.
  • Jouw huisarts registreert het voorschrift op jouw identiteitskaart.
  • Ons secretariaat brengt je hiervan op de hoogte.
  • Je haalt het vaccin bij jouw apotheker
  • Voor de inspuiting maak je een afspraak bij onze verpleegkundigen.
  • Onze verpleegkundigen plannen de verdere inspuiting(en) met je in en zorgen ervoor dat deze tijdig op jouw identiteitskaart staan.