GMD

Waarom een  Globaal Medisch Dossier (GMD)?

De huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw medische gegevens, het GMD of globaal medisch dossier.

De voordelen hiervan zijn:

  • Verhoogde terugbetaling door het ziekenfonds van uw raadpleging bij al onze artsen
  • Centralisatie van uw medische gegevens
  • Opvolging naar en van de specialist
  • Verhoogde terugbetaling van een consultatie bij een specialist na doorverwijzing door de huisarts
GMD praktisch

Uw GMD kan in orde gebracht worden op een raadpleging. De inning gebeurt via het elektronische derdebetalerssysteem rechtstreeks met het ziekenfonds. U betaalt enkel uw raadpleging.

Geïnformeerde toestemming

Wij werken eveneens mee aan de “geïnformeerde toestemming”. Dit is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen.