Visie

ONZE VISIE

HuisArtsen.A: uw eerste AanspreekPunt voor al uw gezondheidsvragen en een kwaliteitsvolle zorgverlening.

We  benaderen onze patiënten vanuit een ruim perspectief binnen ieders familiale en socio-culturele context, met aandacht voor lichamelijk en psychisch welzijn. Een goed contact en wederzijds respect is voor ons essentieel.

U bent welkom met al uw ideeën, zorgen en vragen. We willen u in een open sfeer deskundig advies geven en samen tot een beslissing komen, rekening houdend met uw keuzes.

Gezondheid is meer dan afwezigheid van ziekte. We willen gezondheid en welzijn ook bevorderen door preventief te werken en een gezonde levensstijl te stimuleren.

Om u kwalitatief te kunnen informeren en behandelen, baseren we ons op wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen (Evidence Based Medicine). Hiertoe scholen we ons regelmatig bij, zoeken tijdens of na de consultatie iets op en vragen advies aan elkaar of aan specialisten.

Samenwerking is voor ons essentieel om u de beste zorg te verlenen. We overleggen regelmatig met elkaar en werken met een gemeenschappelijk elektronisch medisch dossier (EMD), zodat alle artsen in de praktijk uw dossier vlot kunnen raadplegen. Binnen de praktijk werken we ook samen met een diëtiste, psychologe, coach en pedicure.

U heeft natuurlijk het recht om een eigen huisarts te kiezen. Indien deze niet beschikbaar is, wordt u verwezen naar een andere arts binnen de praktijk. Chronische patiënten worden zo veel mogelijk door dezelfde arts(en) opgevolgd voor een optimale coördinatie van de zorg.

We vinden het belangrijk dat u gemakkelijk bij ons terecht kan. Het secretariaat is dan ook van 8 tot 18 uur telefonisch bereikbaar en bij dringende problemen kan u bij één van de artsen terecht.

Door het begeleiden van stagiairs en een huisarts in opleiding (HAIO) willen we bijdragen aan de opleiding van toekomstige artsen. Zo waait er een frisse wind doorheen de praktijk.

We zien de voordelen van informatisering en scholen ons ook hier in bij. Zo werken we mee aan de ‘geïnformeerde toestemming’. Dit is de goedkeuring die u aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Ook het GMD (globaal medisch dossier) wordt nu rechtstreeks elektronisch aangevraagd aan de ziekenfondsen.

Onze verwondering over de mens en het warme contact met onze patiënten inspireren ons iedere dag.