Coronavirus info

Alle personen met koorts (>38°C) of symptomen van een luchtweginfectie (hoesten, keelpijn, snot, oorpijn, kortademigheid enz.) of een darminfectie, mogen niet op consultatie komen in de praktijk. Indien u deze klachten heeft zullen we u telefonisch verder helpen. Voor meer info klik hier.

Heeft u een corona-test activatiecode (CTPC-code)? Boek uw test hier

Ook mensen die in direct contact staan met patiënten die mogelijks besmet zijn, mogen nu niet naar de praktijk komen.

Extra info vindt u hier.

HYGIËNEADVIES VOOR DE PATIËNT MET SYMPTOMEN VAN CORONAVIRUS-INFECTIE EN DIE THUIS GEÏSOLEERD IS
Als u ziek bent door COVID-19 of als er vermoed wordt dat u besmet bent met COVID-19, dat wil zeggen dat u symptomen vertoont,
volg dan het advies om een verspreiding van het COVID-19 virus naar andere mensen in uw huishouden en gemeenschap te vermijden.

ADVIES VIA DEZE LINK

Meer info over het CONTACT ONDERZOEK vindt u hier.

Voor al uw vragen over het virus :

Check: www.info-coronavirus.be

Bel : 0800 14 689

Heeft u een test nodig om op reis te vertrekken, maak dan bij een van onderstaande centra een afspraak:

• A.M.L.:
https://sonicgenetics.be
Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen

• C.M.A.:
https://www.cma.be/nl/covid-19/
Frankrijklei 67-69 – 2000 Antwerpen

• ITG:
https://www.itg.be/N/Artikel/itg-biedt-covid-19-testen
Nationalestraat 155 – 2000 Antwerpen

Testdorp Oost: (enkel voor inwoners van Antwerpen)
https://testcovid.be

Brusselsairport:
https://www.brusselsairport.be/nl/passengers/the-impact-of-thecoronavirus/covid-19-test-centre-at-brussels-airport

 Je kan nu ook een zelf een code maken voor een test (CTPC) via www.mijngezondheid.be

Ook het resultaat van je test, kan je zelf terugvinden op www.mijngezondheid.be

 

Info over VACCINATIE vind je op www.laatjevaccineren.be. 

Meer info over hoe je een zelf een mondmasker kan maken vind je hier : maakjemondmasker.be

Wil u helpen? Kijk eens op volgende websites:

https://www.uza.be/oproep-vrijwilligers

https://www.helpdehelpers.be/