Coronavirus info

Alle personen met koorts (>38°C) of symptomen van een luchtweginfectie (hoesten, keelpijn, snot, oorpijn, kortademigheid enz.) of een darminfectie, mogen niet op consultatie komen in de praktijk. Indien u deze klachten heeft zullen we u telefonisch verder helpen. Voor meer info klik hier.

Heeft u een corona-test activatiecode (CTPC-code)? Boek uw test hier

Ook mensen die in direct contact staan met patiënten die mogelijks besmet zijn, mogen nu niet naar de praktijk komen.

Extra info vindt u hier.

HYGIËNEADVIES VOOR DE PATIËNT MET SYMPTOMEN VAN CORONAVIRUS-INFECTIE EN DIE THUIS GEÏSOLEERD IS
Als u ziek bent door COVID-19 of als er vermoed wordt dat u besmet bent met COVID-19, dat wil zeggen dat u symptomen vertoont,
volg dan het advies om een verspreiding van het COVID-19 virus naar andere mensen in uw huishouden en gemeenschap te vermijden.

ADVIES VIA DEZE LINK

Meer info over het CONTACT ONDERZOEK vindt u hier.

Voor al uw vragen over het virus :

Check: www.info-coronavirus.be

Bel : 0800 14 689

Heeft u een test nodig om op reis te vertrekken, maak dan bij een van onderstaande centra een afspraak:

• A.M.L.:
https://sonicgenetics.be
Emiel Vloorsstraat 9, 2020 Antwerpen

• C.M.A.:
https://www.cma.be/nl/covid-19/
Frankrijklei 67-69 – 2000 Antwerpen

• ITG:
https://www.itg.be/N/Artikel/itg-biedt-covid-19-testen
Nationalestraat 155 – 2000 Antwerpen

Testdorp Oost: (enkel voor inwoners van Antwerpen)
https://testcovid.be

Brusselsairport:
https://www.brusselsairport.be/nl/passengers/the-impact-of-thecoronavirus/covid-19-test-centre-at-brussels-airport

 

Info over VACCINATIE vind je op www.laatjevaccineren.be. 

Meer info over hoe je een zelf een mondmasker kan maken vind je hier : maakjemondmasker.be

Wil u helpen? Kijk eens op volgende websites:

https://www.uza.be/oproep-vrijwilligers

https://www.helpdehelpers.be/